Lokal Kommunikation d. 5/2 2014

Notat fra aftenens møde i Lokal Kommunikation d. 5/2 2014

 

Til stede: Anette, Kurt, Kaj og Helge
Afbud: Peter og Bo
Sted: Strandgyden

 

1)      I Bo og Peters fravær besluttede vi at dagordenens punkter overføre til næste møde.

2)      I stedet behandlede vi hjemmesidens aktuelle design og besluttede følgende:

a)      Baggrunden skal ændres. Det aktuelle naturbillede kommer ikke til sin ret.

b)      Måske er der for meget grønt i grønt?.

c)      Design af undermenuer fungerer fint og ser pænt ud

d)      ”Værd at vide” ændres til at være i stil med undermenuer, dvs med side-menu. Helge laver menu.

e)      Struktur til ”Værd at vide” menu er vedhæftet, som word dokument, og der er påført (uddelegeret), hvem der er ansvarlig for indhold.

f)       På forside (aktiviteter) er der kommet ikoner, der svarer til kategori, á lá Gmail, fint tænkt. Bo får til opgave at lave ikoner.

3)      Vi gennemgik anvendelse af ”Nyt indlæg” og ”Ny aktivitet”, herunder hvordan det styres ved hjælp af kategorier.

4)      Helge nævnte, at Tine, Vivi og Anders hver for sig var begejstrede for deres undersider. Vivi flytter BGF sammen med Helge ved først den bedste lejlighed

5)      På den udsendte mail, der opfordrer lokale foreninger og institutioner, til at levere lidt indhold, har vi kun modtaget noget fra Pluto. Helge sender reminder ud.

6)      Næste møde 11/2 eller 13/2 (kommer an på Bo), Helge spørger Bo. Sted ? Kl: 19:30.

7)     Agenda for næste møde:

a)      Aktivering og fastsættelse af procedure/indhold for velkomstpakke

b)      Hjemmesiden grafik, beslutning om ”sidste” make over

c)      Hjemmesidens indhold. Vi behandler de materiale, vi hver i sær har produceret.

d)      Behandling af vedtægter. (Afventer Peters deltagelse)

e)      PR og happening mv. vedr. officiel indvielse af hjemmesiden søndag d. 30. marts

i)       Tænk over mulige happenings

ii)      Hvordan vi kan sprede budskabet

iii)     Mediedækning

iv)     Hvordan kan vi udnytte Sabine, kommunen og LDHus

f)       Sponsor & sponsorater

g)      Praktiske opgaver vedr. officiel indvielse

h)      Evt.

Notat fra Lokal Kommunikation 15/1 2014

Image

Her lige notat fra mødet i aftes, d. 15/1 2014, hos Bo.

Til stede: Kurt, Peter, Kaj, Bo og Helge, Afbud fra Anette.

 1. Peter havde renskrevet og fremsendt vedtægter for BåringNyt. Helge præsenterer dem for revisor Bent Skov på Lyøvej med henblik på at blive rådgivet om, hvorvidt vi bør momsregistreres. Desuden om der er andre forhold, vedtægterne bør omfatte.
 2. Helge har været kontaktet af Kisten-Marie fra Langgyden vedr. etablering af hjemmeside til hendes fritidsfirma. Det blev grundlag for en revurdering af, om guld-sponsoratet bør indeholde en ”hjemmeside” under BåringNyt.dk. Resultatet blev en beslutning om ikke at tilbyde hjemmesider til lokale virksomheder overhovedet, fordi det fører for mange forpligtelser med sig og sikkert bliver for besværligt at administrere.
 3. I stedet knytter vi til guld-sponsorater – via hjemmesidens bannermodul – et antal fremvisninger af logo.
 4. Vi skal alle være opmærksomme på, hvad der sker i lokalområdet og få produceret artikler til hjemmesidens nyhedsstrøm. Peter og Anette har tidligere fået tildelt denne opgave og er tovholdere, vi andre hjælper efter bedste evne. Hvis tekniske problemer kontaktes Helge, Kaj eller Bo, der alle kan hjælpe.
 5. Helge sender mail til lokalområdets foreninger for at fritte dem for oplysninger om kommende generalforsamlinger samt respektive aktiviteter.
 6. Kaj, Bo og Helge mødes 17/1 hos Kaj for at få de sidste justeringer af hjemmesidens layout og indhold på plads.
  1. Der skal være et link på forsiden til køb af sponsorat.
 7. Næste møde d. 5/2 kl. 1930 hos Helge på Strandgyden 18.
  1. Agenda er de sidste forberedelser til offentliggørelse                                                    PR – sponsorer & sponsorater – det praktiske: visitkort i Brugsen osv.

Tilføjelser og korrektioner modtages gerne.
Helge Møller Madsen

Møde i Lokal kommunikation 9/9 2013

Båring, Lokal kommunikation

Notat fra arbejdsmøde d. 9/9

 

Agenda

 1. Siden sidst
 2. Udeståender
 3. Kurser i håndtering af hjemmeside
 4. Budget
 5. Sponsorpakker
 6. Opgaver
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

Beslutningsreferat

 

Til stede: Bo, Kaj, Peter, Anette, Kurt, Peter og Helge

Ad 1) Siden sidst

 • Bo, Kaj og Helge har været hos Landdistrikternes hus og holdt møde om opsætning af hjemmeside.
  Alle ønsker blev imødekommet indenfor aftalen med Middelfart Kommune.
  Vores design og struktur vil være klar i løbet af september.
  Vi er deres ”udstillingsvindue” – og måske derfor endnu mere imødekommende end forventet. Vi er i blandt de 3 ud af 200 hjemmesider, der har lavet eget design.
 • Alle Infoland-hjemmesider får ny tema med meget øget funktionalitet. Vi afventer dette og vores ønsker vil blive imødekommet under det ny tema.
 • Vi afventer offentliggørelse til det nye tema og vores ønsker er på plads. Aftalt levering inden 1. oktober dog i 2 tempi, hvor specielle og ikke synlige funktioner lever senere, hurtigst muligt.
 • Kommunen vil give os kvartalsvis liste over tilflyttere.
Ad 2) Udeståender

 • Helge skal sende liste til Thomas, Infoland, over vores specielle ønsker.
 • Peter skal lave oplæg til oplæg til vedtægter til foreningen bag.
 • Helge skal lave projektbeskrivelse, der skal bruges til bl.a. sponsorerne.
 • Kurt kontakter sponsorer – afventer projektbeskrivelse.
 • Helge: aftale med Lone.
 • Helge: mulighed for støtte via MF Kommune (Sabine) til storskærm
Ad 3) Kurser i håndtering af hjemmeside

 • Introduktion og brugerkursus: 18/9
 • Redaktør og administratorkursus 13/11
 • Begge steder Fjelsted – Harndrup skole kl. 1700 til 2130 – tilmelding her til første arrangement
 • Læs mere om kurserne i vedhæftet PDF
Ad 4) Budget

 • 50.000 kr. pr år til følgende formål:
  • generalforsamling
  • annoncering i trykte medier og andre steder
  • drift af hjemmeside og email-hotel + hjemmesideraddresser: www.BaaringNyt.dk samt www.BåringNyt.dk
  • udvikling
  • happenings og repræsentation
  • godtgørelse af kørsel til kurser, erfo med nabobyer mv.
  • Overskud vil blive anvendt til lokale godgørende formål eller til reduktion af budgettet og dermed sponsorat-gebyrerne
Ad 5) Sponsorpakker

 • GRATIS
  Alle CVR-registrerede kommer med én linje oplysende, faggruppe, firmanavn, telefonnr., email, www. Denne pakke er gratis og service for brugere af hjemmeside á lá Krak og de gule sider.
 • 350 KR PR ÅR
  Linjen forsynes med et ”stempel” á lá øko-mærket om, at man er sponsor.
 • 1000 KR PR ÅR
  Man får 3 linjer til rådighed til at beskrive sit produkt og info om virksomhed samt logo og blive nævnt i folder og nyhedsbrev.
 • 5000 KR PR ÅR
  Fra 3-linjers-tekst får man link til egen side under hjemmesiden til yderligere beskrivelse. Kan benyttes som ”hjemmeside” for de, der ikke har nogen i forvejen.
  Dertil får man yderligere omtale i nyhedsbrev.
 • DERUDOVER
  Vil man give mere, kan man give gaver jf. vores ønskeseddel:
 1. Stormskærm i Brugsen
 2. Udendørs info-stander
 3. Skærm på campingpladserne
 4. Skærm på B&B
Ad 6) Opgaver og kommende tiltag

 • Bo: foreslå et ”øko-mærke” til markering af, at man er sponsor
 • Kurt opsøger sponsorater, når materiale fra Helge og Bo er udarbejdet
 • Bo udarbejder udkast til salgsmateriale til sponsorer
 • Helge laver udkast til projektbeskrivelse
 • Peter laver udkast til vedtægter
 • Bo laver udkast til ”visitkort” til hverning af medlemmer til nyhedsbrevet mv.
 • De, der kan, deltager i Infoland-kurser
 • Helge indbyder interessent-personer til kurser
 • Helge kontakter Anders, BB-Kyst, vedr. hjemmeside
 • Vi skal have email-adresse til vores redaktion (Helge)
 • Helge skal have www.BåringNyt.dk sat op til at pege på hjemmesiden
Ad 7) Eventuelt

 • HMM skal sende ”kursus-mail” til Anette: se vedhæftet dokument.
 • HMM har tilmeldt sig Infoland-kurser for at bakke op om andre lokale deltagende i fællesskabets regi
Ad 8) Næste møde

 • 7. oktober kl. 1930 hos Helge, Strandgyden 18

Notat fra møde i Lokal Kommunikation 8. juli

Deltagende: Kurt Asbjørn

Anette Asbjørn

Kaj Pedersen

Peter Thinggaard

Bo Dam

Helge Møller Madsen

Med forhåbningen om Bos deltagelse i gruppen havde vi til i aften udskudt alt vedr. design af hjemmesiden. Med dette tema for aftenen, var følgende agenda for mødet:

 1. Velkomst og præsentation af projektet for Bo
 2. Hjemmesiden design
 3. Strukturering af information
 4. Visuel identitet
 5. Næste møde og aktivitet

AD 2, 3 og 4

Punkterne blev debatteret og alle hørt.

Bos klare holdning om mere grafik og mindre tekst; korte og friske nyheder; en simpel struktur og let navigation blev taget til efterretning af alle i gruppen og Bo har lovet at lave udkast til hjemmesidens design og struktur til første møde efter sommerferien.

Dette design med evt. justering vil vi forelægge Landdistrikternes Hus med henblik på, at de medvirker til implementeringen. Bo har ligesom jeg selv kompetencer i WordPress-programmet, som hjemmesiden er bygget på, men vi har besluttet, at driften af teknikken bag siden ikke må forankres i enkeltpersoner, hvorfor vi vil udnytte tilbuddet om servicering fra Landdistrikternes Hus og have forankringen her.

Bo vil lave udkastet for designet med respekt for de tidligere beslutninger:

… at vores hjemmeside efter bedste evne skal præsentere vores lokale værdier:

 • god beliggenhed i landet – 1/4 mill. indbyggere og stort erhvervsliv indenfor 30 min. kørsel
 • flot natur – vand & skov med sti-adgang uden for døren
 • landsbyidyl – ”højt til himlen – kort til alt andet”
 • godt sted for børn – egen skole & gode institutioner, nærvær og sammenhold
 • stort foreningsliv og højt lokalt engagement
 • lokale indkøbsmuligheder
 • 3 km til motorvejen
 • god til at modtage tilflyttere


At hjemmesiden er stilet mod vores målgrupper ved at man hurtigt kan vælge sig ind på:

 • lokale beboere – unge som gamle
 • turister
 • nye og potentielle tilflyttere

 

AD 5

Næste møde d. 12. august 19:30 hos Bo på Kærbyvænget 4.

Foreløbige punkter til agenda:

 1. Behandlings af Bos oplæg til design og struktur
 2. Kontakt til Landdistrikternes Hus om implementering af design
 3. Udarbejdelse af invitationer
  1. generalforsamling
  2. bidragsydere (BGF, Forsamlingshus, Menighedsrådet/kirken, Lokaludvalget, Lokalaarkivet)
  3. sponsorer
  4. At gennemføre møder med disse
  5. Storskærm i Brugsen
   1. teknik, hvordan opdaterer vi den
   2. aftale med Lone, anskaffelse og opsætning
   3. Omtale af projektet
    1. avisen
    2. sognebladet
    3. som nyhed på bidragsydernes hjemmesider mv
    4. kommunen

Hvis andre har flere forslag til punkter, opdaterer jeg gerne listen.

Med venlig hilsen og ønske om en god sommer til all
Helge Møller Madsen, referent

 

Projektbeskrivelse for www.BåringNyt.dk – lokalområdets hjemmeside

Læs hele projektbeskrivelsen her (pdf)

Så har vi projektbeskrivelsen på plads om end det er godt i gang. Projektbeskrivelsen har til formål at oplyse alle mulige interessenter om projektet. Vi tænker her bl.a. på:

 • lokale foreninger, vi ønsker et samspil med
 • lokale virksomheder og institutioner
 • sponsorer
 • ved salg af reklamer
 • Ejendomsmæglere, vi ønsker et samarbejde med
 • Middelfart Kommune

Lokal Kommunikations ambition med hjemmesiden

Vi vil lave en fælles hjemmeside for lokalområdet, der skal være paraply for alle byens og egnens hjemmesider.

Det skal være et projekt og en løsning, der skal kunne leve længe og på sigt ikke være afhængigt af ildsjæle og os som opstartsgruppe. Vi vil både være jordnære, men også sætte overliggeren højt og stræbe efter en levende hjemmeside med fast organisation bag.

Vi vil tilbyde andre udviklingsprojekter at blive eksponeret på hjemmesiden.

Vi vil samle byen (foreninger, organisationer, aktiviteter, erhverv) om at bakke op og støtte løbende finansiering.

Vi lægger op til et projekt om landsby-kommunikation anno 2013 med størst mulig involvering fra omverden, herunder mest mulig lokal opbakning og størst mulig finansiering via offentlige midler eller sponsorater.

Projektet skal bl.a. tilgodese:

 • Lokal nyhedsformidling
 • Unge – familier – ældre
 • Kalender for området
 • Involvering af og oplysning for tilflyttere
 • Udstillingsvindue om Båring og omegn for regionens ejendomsmæglere
 • Lokal turisme
 • Lokal erhvervsliv

Læs hele projektbeskrivelsen her (pdf)

Møde Lokal Kommunikation 17/6

Igen tak for godt møde – og frisk hjemmebag på Drejøvej 10.

 Deltagende:

 • Kaj Pedersen
 • Anette Asbjørn
 • Kurt Asbjørn
 • Peter Thinggard
 • Helge Møller Madsen

Aftenens agenda var:

 1. Hvis DamGruppen deltager: gensidig præsentation og info om vores projekt
 2. Spørgsmål siden kurser?
 3. Gennemgang af vores målgrupper og oplæg af menu-struktur på hjemmesiden samt sider?
 4. Hvordan skal forsiden se ud?
 5. Vedtægter
 6. Behandling af Helges oplæg til beskrivelse af projekt og info til annoncører
 7. Inddragelse Landdistrikternes hus til færdigopsætning af siden?
 8. Næste aktivitet i gruppen – næste møde
 9. Evt.

AD 1 – Bo Dam inviteret, deltager på næste møde

Helge har kontaktet Bo for at invitere ham til at blive en del af gruppen. Bo har virksomheden DamGruppen, Kærbyvænget 4, med kernekompetence indenfor reklame, grafisk design, herunder hjemmesider. Kompetencer vi kunne bruge i Lokal Kommunikation til at beslutte design af vores lokale hjemmeside, www.BåringNyt.dk. Bo er inviteret til næste møde d. 8. juli.

AD2 – Opfølgning på Infoland-kurser ( CMS-systemet bag www.BåringNyt.dk )

Kaj og Helge har introduceret hhv. Peter og Anette til at lægge nyt på vores hjemmeside. Anette er godt i gang trods små start-vanskeligheder. Kaj hjælper efter behov, Helge har tilbudt at lave et par små video-sekvenser om, hvordan de vigtigste funktioner benyttes. Siden er absolut i live og kan tåle, at andre kigger forbi, men skal fintrimmes. Dette afventer Bos deltagelse på næste møde og fremtidige engagement.

AD3 & AD4 – Hjemmesidens målgrupper og menu-struktur samt design

Følgende blev besluttet på forrige møde29/5 :

Det besluttedes at udskyde diskussionen heraf indtil næste møde og Bos deltagelse for at udnytte hans ekspertise på dette område.

AD5 – Vedtægter

Peter havde arbejdet videre med vedtægterne og havde følgende spørgsmål til os:

 1. Hvad skal foreningen hedde?
 2. Hvad er vores formålsparagraf?
 3. Hvem kan – og kan ikke – være medlemmer?

Foreningen er indtil videre besluttet at skulle hedde ”Lokal Kommunikation”

Formålet har jeg noteret at være noget lignende (skal diskuteres næste gang)

 • at forbedre den lokale kommunikation og information i og om vores moderne landsbymiljø og aktiviteter
 • at udstille områdets kvaliteter og værdier, herunder
  • at drive hjemmesiden www.BåringNyt.dk
  • at være paraply-hjemmeside for områdets øvrige hjemmesider
  • at administrere en fælles aktivitetskalender
  • at administrere en velkomstpakke for nye tilflyttere og tage godt imod disse

Helge kontakter Carsten Blomberg for inspiration om vedtægter fra andre Landsbyer samt forhold vedr. momsregistrering og forslag til andre landsbyer, vi kan samarbejde med.

AD6 – Projektbeskrivelse om www.BåringNyt.dk

Den rundsendte projektbeskrivelse kunne godkendes. Den undergår lige en sidste fin-redigering og er herefter gældende. Dokumentet benyttes fremover som bilag, når vi henvender os til andre om projektet. Det kan være i relation til at indbyde til samarbejde med andre foreninger, søge sponsorer, sælge reklamer, kommunal kontakt m.v.

AD7 – Inddragelse af Landdistrikternes Hus til færdiggørelse af siden

Afventer næste møde.

AD8 – Næste aktivitet i gruppen – næste møde

Næste møde 8. juli kl. 19:30 på Kærbyvænget 13.

Dagsorden (foreløbig)

 1. Fastlæggelse af hjemmesidens design
 2. Fastlæggelse af menustruktur(er)
 3. Implementering
 4. I hvilken udstrækning skal vi benytte Landdistrikternes Hus?
 5. Vedtægter, opfølgning på
  1. navn
  2. formål
  3. hvem kan være medlem
  4. momsregistrering
 6. Samarbejde med andre landsbyer
 7. Evt

Hjemmearbejde – alle. Find andre gode landsby-hjemmesider, Infoland eller ej ligegyldigt. Vi skal finde noget, der ser godt ud og er let at benytte for vores målgrupper. Så tager vi teknikken bagefter.

AD9  – Eventuelt

Tak til Ulla for gode boller.